+380473329910
+380982666520
+380473344343 - Факс

Розробки дослідної станції

Завантажити документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

Завершені наукові розробки

Черкаської ДСГДС

за 2011-2017 рр.

Сміла – 2017

 

 

 

 

 

 

З м і с т

 

Вступ

 

…………………………………………..3

Кукурудза

 

…………………………………………..4

Сівозміни

 

…………………………………………..7

Технології

 

…………………………………………..10

Обробіток грунту

 

…………………………………………..12

Озима пшениця

 

…………………………………………..15

Олійні культури

 

…………………………………………..18

Томати

 

…………………………………………..20

Зернові культури

 

…………………………………………..23

Зерно-бобові культури

 

…………………………………………..26

Кормовиробництво

 

…………………………………………..25

Цукрові буряки

 

…………………………………………..27

Захист рослин

 

…………………………………………..29

 

 

 

 

 

В С Т У П

Черкаська ДСГДС є регіональним центром наукового забезпечення агропромислового виробництва Черкаської області. Основні напрямки наукової діяльності спрямовані на вирішення проблемних питань в галузях землеробства та рослинництва.

Із питань землеробства проводиться робота по удосконаленню короткоротаційних вузькоспеціалізованих мобільних сівозмін, адаптованих до новостворених агроформувань і умов ринку; розроблення ґрунтозахисних систем землеробства і екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу України; підготовка рекомендацій щодо ефективного використання грунтово - кліматичного потенціалу регіону; технології органічного виробництва зерна з одночасним відтворенням родючості ґрунтів; процеси оптимізації живлення при інтенсивному і біологічному землеробстві; ресурсо- та енергозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур та захист від бур'янів, шкідників і хвороб.

У розвитку рослинницької галузі провідна роль належить селекційному поліпшенню сільськогосподарських культур та реалізація генетичного потенціалу сорту або гібриду за продуктивністю, якістю продукції, проявах ознак стійкості до абіотичних факторів залежить від застосування технологій вирощування. Сьогодні дослідна станція розмножує сорти озимої м’якої пшениці, озимого і ярого ячменю, кукурудзи, гороху. Конвеєр сортів, який працює понад 60 років, дає можливість пропонувати товаровиробнику оновлений сортовий асортимент, підвищувати стабільність і якість отримуваної продукції. 

За роки досліджень науковцями Черкаської ДСГДС створено понад 80 об’єктів інтелектуальної власності, зокрема за рахунок селекційних досягнень: 2 сорти озимого жита, понад 70 гібридів кукурудзи, сорт люпину, 25 сортів і гібридів томата, сорт редиски, 7 сортів ярого ячменю, одержано 26 патентів на винаходи, понад 70 авторських свідоцтв на сорти та гібриди рослин.

 

 


Кукурудза

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Еколого-безпечна технологія захисту кукурудзи в умовах лівобережного Лісостепу України

2011

Складові технології: сівозміна горох – озима пшениця – цукровий буряк – кукурудза – кукурудза. Удобрення,. гібрид кукурудзи, обробіток ґрунту, без гербіцидів.

Урожайність: гороху - 25 ц/га, озимої пшениці – 56 ц/га, цукрових буряків – 450 ц/га, кукурудзи – 80,7 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати -1960 грн/га.; затрати пального - 75 л/га, прибуток - 450 грн/га, рентабельність – 23%

Гібрид кукурудзи Явір 180 СВ

2011

Створено ранньостиглий гібрид кукурудзи Явір 180 СВ з виходом зерна 80-81%.

Урожайність 81,3-118,0 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,5 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Башкіровець

2011

Створено середньопізній гібрид кукурудзи Башкіровець з виходом зерна 79-81%.

Урожайність 86,4-118,7 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,2 рази за показники існуючих сортів

Гібрид кукурудзи Чигиринський 267 СВ

2011

Створено середньоранній гібрид кукурудзи Чигиринський 267 СВ з виходом зерна 78-80%.

Урожайність 87,7-118,4 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,5 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Корсунський 297

2011

Створено середньоранній гібрид кукурудзи Корсунський 297 МВ з виходом зерна 78-80 %.

Урожайність 97,5-131,4 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,7 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Орлик 330 МВ

2011

Створено середньостиглий гібрид кукурудзи з виходом зерна 80-82%.

Урожайність 80,5-103,4 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,2 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Суботівський 190 СВ

2011

Створено ранньостиглий гібрид кукурудзи Суботівський 190 СВ з виходом зерна 80%.

Урожайність 86,0-117,1 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,5 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Переяславський 230 СВ

2011

Створено середньоранній гібрид кукурудзи Переяславський 230 СВ з виходом зерна 76-79%.

Урожайність 81,9-116,6 ц/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 8520 грн., витрати -пального 94 л, затрати праці - 102 люд./год., собівартість 1 ц реалізованої продукції - 293,7 грн., рентабельність -172,0%

Гібрид кукурудзи Насолода

2011

Створено ранньостиглий гібрид цукрової кукурудзи Насолода з дегустаційною оцінкою 7,0-8,0 балів.

Урожайність 160-180 ц/га. Рекомендований для вживання в їжу зерна у свіжому і консервованому вигляді.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,7 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид кукурудзи Боян 277 МВ

2011

Створено середньоранній гібрид кукурудзи Боян 277 МВ з виходом зерна 78-80%.

Урожайність 98,0-121,7 ц/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,5 рази за показники існуючих сортів.

Технологія вирощування насіння першого покоління гібриду кукурудзи Комета МВ

2011

Складові технології: попередник, обробіток грунту, удобрення, строки посіву, густота рослин

Урожайність 3,3 т/га.

Чистий прибуток – 17020 грн.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 7780 грн, витрати пального 98 л, затрати праці 112 люд/год, собівартість 1 ц реалізованої продукції 250,9 грн, рентабельність 218,0%

Енергоощадна технологія вирощування гібриду кукурудзи Комета МВ

2011

Складові технології: попередник, обробіток грунту, удобрення, строки посіву, густота рослин

Урожайність по господарству – 75,0-81,4 ц/га. Чистий прибуток – 4860 грн/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 3610 грн.; затрати праці – 76 люд./год., витрати пального – 82 л; собівартість 1 ц насіння – 46,8 грн./га., рентабельність –134%.

Вирощування гібриду кукурудзи Боян 277 МВ

2012

Складові технології: попередник, гібрид кукурудзи Боян 277 МВ, внесення мінеральних добрив, строки посіву, підживлення рослин

Урожайність по господарству 6,1 т/га

На 1 га посіву: виробничі витрати - 3378 грн.; витрати пального - 60,0 л, затрати праці - 76 люд/год, собівартість 1 т зерна – 553,8 грн.; рентабельність – 179,9 %

Технологія захисту кукурудзи в умовах лівобережного Лісостепу України.

2012

Складові технології: гібрид кукурудзи, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, гербіцид

Урожайність - 9,5 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі втрати – 2590 грн/га., затрати пального – 75 л/га, затрати праці – 0.14люд/год.,
прибуток – 3500 грн/га
рентабельність – 42 %

Технологія вирощування нового гібриду кукурудзи Корсунський 297 МВ

2012

Складові технології: попередник – озимі зернові; гібрид – Корсунський 297 МВ; внесення мінеральних добрив; строки посіву; обробка перед посівом; підживлення рослин

Урожайність – 11,3 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 4881,0 грн./га; затрати праці – 76 люд./год., витрати пального – 80,0 л; собівартість 1 т насіння – 5084,0 грн/га., умовно чистий прибуток – 4830 грн., рентабельність – 98,3%.

Гібрид кукурудзи Достаток 300 МВ

2012

Створено середньостиглий гібрид кукурудзи Достаток 300 МВ з виходом зерна 78-80%, урожайністю 10,09-15,91 т/га.

Урожайність – 9,2 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 4540 грн/га.; затрати праці – 76 люд./год., витрати пального – 68 л; собівартість 1 т насіння – 529 грн., умовно чистий прибуток – 9100 грн., рентабельність – 202 %

Технології вирощування новостворених гібридів кукурудзи із високими показниками спиртоутворюючих функцій крохмалю для переробки на біоетанол

2013

Технологія вирощування кукурудзи на спирт з урожайністю зерна 8 - 11 т/га, вмістом крохмалю 73 - 78% і виходом спирту 600 - 750 дал/га.

Підвищення урожайності зерна кукурудзи на 1 - 2,5 т/га, зеленої маси на 18,3 - 25 %.

Урожайність зерна кукурудзи 8,3-10,7 т/га, рентабельність 239 - 331 %, собівартість 1т зерна 1400 грн.

Елемент технології вирощування новостворених гібридів кукурудзи цільового призначення з урахуванням оптимальних строків сівби та густоти стояння рослин в умовах центральної частини Лісостепу України

2014

Підвищення рентабельності виробництва зерна кукурудзи шляхом оптимізації строків сівби та густоти стояння рослин, використання в технології зрівноважених доз мінеральних добрив при вирощуванні новостворених гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

Найбільший внесок у формування врожаю по гібридам кукурудзи  внесли строки сівби (35 %), майже такий вплив чинять густоти посівів (33 %) та рівень мінеральних добрив (29 %).

Урожайність зерна гібридів кукурудзи 8,3-10,3 т/га, рентабельність 236 - 283 %, собівартість 1 т зерна 1400 грн.

Технологія вирощування нового гібриду кукурудзи Орлик 330 СВ

2014

Складові технології: попередник;
гібрид – Орлик 330 СВ;
внесення мінеральних добрив під основний обробіток; строки посіву; підживлення рослин; густота сівби; збирання при вологості зерна не більше 25%.

Урожайність – 9,0-11,0 т/га, з вмістом білка 75 %, вихід
біоетанолу до 430 Дал/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 4972 грн.; затрати праці – 76 люд/год., витрати пального – 76 л; середня собівартість 1 т насіння – 497,2 грн/га., умовно чистий прибуток – 4828 грн., рентабельність – 97,1%.

Удосконалені елементи технології вир-ння новост-них гібридів кукурудзи
за показниками спиртоут-чих
ф-цій крохмалю для переробки на біоетанол за рахунок розкриття обсягів генетичного потенціалу в умовах центр. частини Лісостепу України.

2016

2017

Сівозміна: соя – пшениця озима – кукурудза – ячмінь - кукурудза,
основний обробіток,
посів в оптимальні строки.

Урожайність: 9,0-11,0 т/га.
Економічна ефективність: вихід біоетанолу до 455
Дал/га.

Витрати на: на 1 га посіву виробничі витрати 6076 грн., затрати праці – 76 люд/год. витрати пального – 76 л; вартість продукції - 22046 грн., чистий прибуток -15970 грн./га, собівартість 1 т зерна - 712 грн., рентабельність - 262%.

Базова інформація про стійкість гібридів кукурудзи до хвороб та шкідників у короткоротаційних сівозмінах Центрального Лісостепу

2016

Науково обгрунтовано і розроблено екологічно орієнтовану систему контролю фітосанітарного стану кукурудзи у різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу.

Зниження екологічного навантаження на агроекосистеми за вирощування кукурудзи у різноротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу.

Рівень рентабельності

41 % - 52 %.

Гібрид кукурудзи Достаток 300 МВ

2017

Високоврожайний та екологічно пластичний. Забезпечує високий врожай зерна – 100,9-159,1 ц/га, ефективно реагує на внесення добрив, вирізняється економічно вигідним насінництвом. Адаптований до загущення посівів. Добре реагує на внесення мінеральних добрив.

Урожайність:

11 т/га

Собівартість вироблення насіння 23000 грн./т, рентабельність 174 %.

 

 

 
Сівозміни

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Трипільна сівозміна з виробництва продовольчого і фуражного зерна з насиченням зерновими колосовими - 67 %

2011

Підвищення продуктивності виробництва продовольчого і фуражного зерна при використанні трипільної сівозміни (соя-озима пшениця-ячмінь).

Урожайність: сої – 2,8 т/га, озимої пшениці – 5,1 т/га, ячменю – 3,6 т/га.

На 1 га посіву:
витрати – 2400 грн/га,
пальне – 75 л/га,
економічний ефект –
1535 грн/га,
рентабельність – 63,9 %

Трипільна сівозміна з виробництва продовольчого і фуражного зерна з насиченням зерновими – 67 %, кукурудзою – 33 %

2011

Підвищення продуктивності зернових культур при використанні трипільної сівозміни

Урожайність сої - 25 ц/га, озима пшениця – 60 ц/га, кукурудза – 70 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати - 1970 грн/га;
затрати пального - 75 л/га, прибуток - 445 грн/га;
рентабельність - 22%

Ефективність застосування соломи на добриво в зернопросапній сівозміні

2011

Встановлено ефективність застосування соломи на добриво. Зменшено затрати праці в 3-4 рази, зросла продуктивність сівозміни.

По фону природної родючості продуктивність 5-пільної сівозміни 50 ц к.од. При використанні соломи у кількості 5 т/га продуктивність сівозміни зросла до 55 ц.к.од/га. 4 т соломи за вмістом органічної речовини рівний 12-15 т підстилкового гною.

Солома містить 90 кг.д.р. NPK ринкова вартість в перерахунку на нітроамофоску 255 грн/га або 9435 грн за діючими речовинами.

Енергоощадна система утримання сидерального пару в зерно-просапній сівозміні.

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення

Урожайність сидерального пару і культури -159 ц/га, рівноцінно гною 5-7 т/га. Урожайність озимої пшениці після сидерату 6,3 ц/га з вмістом білка -13,8 %.

На 1 га посіву:
виробничі витрати 585 грн/га;
затрати пального -45 л/га. Економічний ефект
350 грн/га,
зниження витрат пального на 25-30%.

П’ятипільна сівозміна для фермерських господарств з виробництва продовольчого зерна з насиченням зерновими колосовими 80%

2011

Складові технології: сівозміна (горох – озима пшениця - цукрові буряки - кукурудза - яра пшениця), обробіток грунту, добрива, система удобрення

Урожайність: гороху – 32,7 ц/га, озимої пшениці – 58, цукрових буряків - 562, кукурудзи – 90, ярої пшениці - 30,4 ц/га

На 1 га посіву:
витрати – 1680 грн., затрати пального – 132 л. прибуток – 1917 грн/га, собівартість 1 ц зерна - 27,1 грн.,
рентабельність – 114%.

Різноротаційні сівозміни з врахуванням спеціалізації виробництва для зони нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України

2011

Для великотоварних господарств розроблено 7-10 пільні сівозміни з насиченням зерновими 60-70% для виробництва продовольчого зерна з виходом з 1 га ріллі 20-28 ц/га, фуражного 30-37 ц/га, кормових одиниць 94-105 ц/га і перетравного протеїну 7,5-5,8 ц/га.

Розроблені сівозміни переважають існуючі аналоги за урожайністю культур на 25-30 %, а стабільністю - до 35 %. Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток, вищий на 25-30%.

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток, вищий на 25-30%.

П’ятипільна сівозміна для фермерських господарств з виробництва продовольчого зерна з насиченням зерновими колосовими 80%.

2012

Складові технології: сівозміна з насиченням зерновими 80% (горох – озима пшениця – соняшник - кукурудза - ячмінь); основний обробіток; система удобрення

Урожайність: гороху – 3,2 т/га,
озимої пшениці – 5,0 т/га,
ячмінь -3,4 т/га, соняшник – 2,7 т/га, кукурудза - 8,5 т/га

На 1 га посіву:
витрати - 2900 грн.,
затрати пального – 92 л/га,
прибуток – 3400 грн/га,
рентабельність – 85,3 %.

Різноротаційні сівозміни з врахуванням спеціалізації виробництва для зони нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України

2013

Для великотоварних господарств розроблено 7-10 пільні сівозміни з насиченням зерновими 60-70% для виробництва продовольчого зерна з виходом з 1 га ріллі 2-2,8 т/га, фуражного 3-3,7 т/га, кормових одиниць 9,4-10,5 т/га і перетравного протеїну 0,58-0,7 т/га

Розроблені сівозміни переважають існуючі аналоги за урожайністю культур на 25-30 %, а за стабільністю - до 35 %.

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток вищий на 25-30%

Нормативна база використання побічної продукції культур в короткоротаційній сівозміні для забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин.

2014

257 тонн побічної продукції або 16 т/га щорічно, або 64 т/га за сумарним виходом. На побічну продукцію та поживні рештки приходиться 66 % , а на кореневу масу 35 % від загальної кількості.

Урожайність: озима пшениця – 6,0 т/га, ярий ячмінь – 3,34 т/га, горох – 2,20 т/га, соя – 3,30 т/га, кукурудза – 8,34 т/га.

Середня урожайність культур сівозміни 4,63 т/га, складає: при вартості валової продукції 11846,8 грн. чистий прибуток становив 8238,5 грн., собівартість 1 т продукції 827,5 грн, а рентабельність – 228 %.

Трипільна сівозміна з виробництва фуражного зерна з насиченням зерновими колосовими 67 %

2014

Складові технології: сівозміна: соя-кукурудза-кукурудза;
обробіток грунту;
система удобрення

Урожайність: сої – 2,7 т/га, кукурудзи-9,0 т/га і кукурудзи – 8,0 т/га.

На 1 га посіву:
витрати – 3200 грн/га, пальне – 75 л/га, економічний ефект – 2350 грн/га, рентабельність – 73,4 %.

Шестипільна сівозміна з виробництва продовольчого та фуражного зерна з насиченням зерновими 100 %

2015

Складові технології: горох – пшениця озима – кукурудза – кукурудза – кукурудза – ячмінь; обробіток грунту;
система удобрення

Урожайність: горох − 3,2 т/га, пшениця озима – 5,8 т/га, кукурудза – 9,0 т/га, кукурудза – 8,0 т/га, ячмінь – 3,7 т/га.

Економічна ефективність: прибуток − 10315 грн./га, рентабельність − 131,4%.
Витрати на 1 га 7850 грн, пальне-85 л/га.

П’ятипільна сівозміна з виробництва фуражного зерна з насиченням фуражними культурами 60 %

2015

Складові технології: сівозміна соя – пшениця озима – соняшник – кукурудза − кукурудза,
основний обробіток:
система удобрення.

Урожайність: сої – 2,6 т/га, пшениці озимої – 6,2 т/га, соняшника – 2,0 т/га, кукурудзи – 10,0 т/га, кукурудзи – 9,0 т/га. Збір кормових одиниць – 11,5 т/га, перетравного протеїну – 0,78.

Економічна ефективність: прибуток − 6488 грн/га, рентабельність − 78%, собівартість кормових одиниць – 97,8 грн/ц.
Витрати − 8320 грн/га, пальне − 79 л/га.

Удосконалені різноротаційні сівозміни з різним насиченням зерновими, технічними і кормовими культурами для виробництва продовольчого, фуражного зерна і кормів з виходом з 1 га ріллі 8,5-9,5 т/га, 9,5-11 т корм. од. і 0,9-1,10 т/га перетравного протеїну

2016

2017

Сівозміна: однорічні трави – пшениця озима – соняшник – кукурудза на зерно – кукурудза на силос – кукурудза на зерно - кукурудза на зерно – соя – пшениця озима – соняшник;
основний обробіток.

Урожайність: однор. трави – 2,5 т/га, пшен. озима – 6,0 т/га, соняшник – 2,8 т/га, кукурудза на зерно – 9,5 т/га, кукур. на силос – 50 т/га, кукур. на зерно – 8,5 т/га, кукур. на зерно – 8,0 т/га, соя –2,8 т/га, пшен. озима –5,5 т/га, соняшник - 3,0 т/га.

Економічна ефективність: прибуток – 16400 грн./га, рентабельність – 180%,
витрати - 9120 грн./га, пальне - 80 л/га.

П’ятипільна сівозміна з виробництва фуражного зерна з насиченням фуражними культурами 60%

2016

2017

Сівозміна: соя-озима пшениця-соняшник-кукурудза-ярий ячмінь;
основний обробіток;
система удобрення.

Урожайність: соя - 2,8 т/га, озима пшениця - 6,0 т/га, соняшник - 2,8 т/га, кукурудза - 9,5 т/га, ярий ячмінь - 3,5 т/га, збір кормових одиниць - 9,5 /га, перетравного протеїну - 0,78 т/га.

Економічна ефективність: прибуток - 15320 грн./га, рентабельність - 168%,
витрати - 9130 грн./га, пальне - 80 л/га.

Особ-ті фор-ння поживного режиму чорнозему глибокого малог-ного в агрофіт-зах корот-них сівозмін різного типу під дією тривалого зас-ня обр-ку ґрунту та удобрення з вик-ням у як-ті орг-них добрив побічн. продукції росл-ва для умов Лівобер. Лісостепу Укр.

2016

Складові технології: сівозміна горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза – кукурудза; основний обробіток; система удобрення; посів в оптимальні строки.

Урожайність: гороха – 2,8 т/га,
пшениця озима – 9,0 т/га,
кукурудзи – 8,5 т/га.

Економічна ефективність: прибуток - 14 400 грн./га, рентабельність - 161 %, витрати -8946 грн./га, пальне - 86 л/га.

Удосконалена ресурсоощадна шестипільна кормова сівозміна

2016

Складові технології: сівозміна горох-пшениця озима-кукурудза- соняшник-кукурудза-ячмінь; основний обробіток;
система удобрення.

Урожайність:
горох - 2,8 т/га,
пшениця озима - 6,0 т/га, кукурудза - 9,0 т/га,, соняшник -2,8 т/га, кукурудза - 8,0 т/га , ячмінь - 3,5 т/га.

Економічна ефективність: прибуток 17100 грн./ га, рентабельність - 168 %.
Витрати: 10200 грн./га, пальне - 72 л/га.

Науково-обґрунтовані заходи удобрення та відтворення потенційної родючості чорноземів типових малогумусних легкосуглинкових в короткоротаційних сівозмінах різного типу залежно від способу обробітку, доз внесених мінеральних добрив з використанням у якості органічних

добрив побічної продукції рослинництва для умов центральної частини лівобережного Лісостепу

України

2017

Складові технології: сівозміна: горох – пшениця озима – цукрові буряки – кукурудза – кукурудза

основний обробіток;
система удобрення.

Посів: в оптимальні строки

Урожайність:

горох – 3,3 т/ га, 

пшениця озима – 5,5 т/ га  цукрові буряки –48 т/ га,  кукурудза – 8,5 т/ га,  кукурудза -8,0 т/ га.

Економічна ефективність:

прибуток – 19705 грн./га, рентабельність – 156%, витрати - 12643 грн./га, пальне - 86 л/га.

 

 

 Технології

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Удосконалена технологія вирощування ярої пшениці з урожайністю 3,5-4,0 т/га

2012

Спосіб обробітку ґрунту та системи живлення впливають на видовий та кількісний склад бур`янів в агроценозі короткоротаційних сівозмін.

Урожайність ярої пшениці – 3,5 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати 1800 грн/га;
затрати пального - 53 л/га, економічний ефект - 1170 грн/га,
рентабельність - 65%

Технологія захисту кукурудзи в умовах лівобережного Лісостепу України

2013

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, система удобрення, захист рослин у фазу трубкування-колосіння проти хвороб і шкідників

Урожайність - 9,5 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі втрати – 2590 грн/га., затрати пального – 75 л/га, затрати праці – 0,14 люд/год,
прибуток – 3500 грн/га,
рентабельність – 42 %

Розробити технології органічного виробництва зернових культур на основі біологізації живлення короткоротаційної сівозміни в умовах зони нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу України

2013

За органічної технології вирощування середня урожайність становить: горох - 2,67 т/га, озима пшениця - 4,49 т/га, кукурудза - 10,08 т/га, соя - 2,88 т/га, ярий ячмінь - 1,85 т/га.

В зерні озимої пшениці вміст білка знижується до 11,8 %, а клейковини - до 22,6 %, тоді як за інтенсивної системи якісні показники зростають на 108-109 %.

Озима пшениця - собівартість 1 т продукції 522,3 грн, рентабельність 187 %, чистий прибуток - 4419 грн/га при загальних витратах 2361 грн; кукурудза - собівартість 1 т продукції 304,6 грн, рентабельність 163 %, чистий прибуток - 4245 грн/га

Удосконалена технологія вирощування озимої та ярої пшениці залежно від обробітку ґрунту, системи живлення та інтегрованого захисту посівів з урожайністю озимої пшениці - 6,5-7,5 і ярої - 3,5-4,0 т/га в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу України

2013

Технології вирощування озимої та ярої пшениці залежно від обробітку ґрунту, системи живлення та інтегрованого захисту посівів з урожайністю озимої пшениці - 6,5-7,5 і ярої - 3,8-4,0 т/га в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу України.

Удосконалена технологія вирощування озимої та ярої пшениці забезпечує підвищення урожайності на 15-20%.

На 1 га посіву: виробничі витрати 2300-2940 грн/га, витрати пального 53 -79 л, затрати праці 50 люд./год. Чистий прибуток 3200 – 3800 грн/га, рентабельність - 72 - 78%.

Маловитратна технологія вирощування пшениці на основі застосування РРР Біолан

2014

Складові технології:
основний обробіток;
внесення мінеральних;
сорт пшениці озимої;
насіннєвий матеріал – еліта; застосування регулятора росту рослин Біолан;
інтегрований захист від шкідників.

Урожайність з 1 га: 5,5 т

На 1 га посіву: витрати - 3980 грн., пального - 55,7 л, собівартість – 723,6 грн./т, прибуток – 8120 грн., рентабельність – 204 %

Інноваційна тех-нологія конку-рентоспроможного органічного вироб-ництва зерна ку-курудзи для умов нестійкого зволо-ження центрального Лісостепу України

2014

Складові технології:
попередник; гібрид.
Перед посівом інокуляція насіння біопрепаратом.
Підживлення рослин у фазі 5-6 листків, строк посіву.

Урожайність кукурудзи - 9,05 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати – 5606 грн./га, собівартість 1 т продукції 619 грн., чистий прибуток - 1023,7 грн./га, рентабельність – 222 %.

Удосконалені технології вирощування нових сортів озимої та ярої пшениці на основі різних способів основного обробітку, системи живлення та інтегрованого захисту рослин рекомендовані виробництву

2014

В зоні нестійкого зволоження на чорноземах типових малогумусних відібрані кращі сорти з урожайністю 4,6-8,3 т/га.

Технологія передбачає збільшення урожайності на 10-15 %.

За 9927 грн./га загальних витрат, собівартості 1654-1985 грн./т, прибутку 7773 грн./га, рентабельності 78,3% , урожайність 4,12 - 4,34 т/га за чистого прибутку 2750 - 3835 грн./га.

Розробити еколого-безпечні маловитратні технології виробництва сільськогосподарських культур

2014

Маловитратна технология вирощування озимої пшениці на основі застосування регуляторів росту забезпечує урожайність 5,45 т/га, вміст білку - 12,4 %, клейковини - 24,7 %, а рентабельність станове - 107 %.

При застосуванні препаратів підвищується врожайність сільськогосподарських культур на 7-15 %, а якісні показники на 1-3 %.

Вартість препарату на 1 гектар посіву становить 45-60 грн.

Удосконалена технологія органічного виробництва зернових культур та технології органічного вирощування гороху та сої в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу України

2015

Баланс N становив -46-+52 кг/га, розрахунок балансу фосфору варіював в межах -24-+25 кг/га. Проблематичними культурами були озима пшениця (-24 кг/га) та ярий ячмінь (-16 кг/га). Позитивний баланс склався для гороху +25 кг/га та сої +22 кг/га.

Урожайність культур сівозміни за органічної технології вирощування склала: озима пшениця 5,12 т/га, кукурудза – 7,44 т/га, ярий ячмінь – 3,29 т/га, горох – 2,18 т/га, соя – 2,04 т/га.

При затратах 3791 грн/га одержано урожайність 5,12 т/га, рентабельність 305 % (чистий прибуток склав 11569 грн). Собівартість становила 740 грн.

Удосконалена технологія вирощування новітніх сортів озимої та ярої пшениці на основі різних способів основного обробітку, системи живлення та інтегрованого захисту рослин

2016

Складові технології: сівозміна,
основний обробіток,
система удобрення.

Урожайність:
пшениці озимої – 5,5 т/га, пшениці ярої − 3,4 т/га.

Економічна ефективність: прибуток 13400 грн./га, рентабельність - 155 %.
Витрати: 8630 грн./га, пальне 85 л/га.

Інноваційна технологія конкурентоспроможного органічного виробництва зерна кукурудзи для умов нестійкого зволоження Центрального Лісостепу

України.

2017

Складові технології:
попередник; гібрид.
Перед посівом інокуляція насіння біопрепаратом.
Підживлення рослин у фазі 5-6 листків, строк посіву.

Урожайність кукурудзи

5,0-5,5 т/га.

Економічна ефективність: собівартість 1 т насіння 1882 грн., рентабельність – 144 %, чистий прибуток 14976 грн./га.

Витрати на: виробничі витрати 10370 грн

Удосконалені адаптивні технології вирощування новітніх сортів озимої пшениці та озимого ячменю

2017

Складові технології: сівозміна,
основний обробіток,
система удобрення.

Урожайність: пшениця озима сорт Новокиївська – 5,8 т/га, вміст білка – 12,8 %, клейковини – 26,5 %.

Економічна ефективність: прибуток – 13709 грн./га,, рентабельність - 130 %

Витрати: 10545 грн./га, пальне 85 л/га.

 

 

 

Обробіток грунту

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Енергоощадна система обробітку грунту та удобрення при вирощуванні насіння озимої пшениці з високими посівними та якісними показниками.

2011

Визначення оптимальної енергоощадної системи обробітку грунту при вирощуванні насіння озимої пшениці

Урожайність - 55 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати 1900 грн/га; затрати пального 72 л/га, прибуток – 500 грн/га; рентабельність -26%

Енергоощадний обробіток в короткоротаційній сівозміні при вирощуванні озимої пшениці з застосуванням регулятора росту

2011

Підвищення відтворювальної здатності грунту при вирощуванні озимої пшениці. Збільшення урожайності культур на 10-15 %.

Урожайність озимої пшениці - 55 ц/га, вміст білка – 12,4 %, клейковини – 24,6 %

На 1 га посіву:
виробничі витрати - 1300 грн/га.;
затрати пального - 70 л/га;
прибуток – 1300 грн/га;
рентабельність - 100 %

Система безполицевого обробітку грунту під покривну культуру при вирощуванні травосумішок.

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення

Врожайність зеленої маси 150-200 ц/га, при азотному підживленні на 30-35 ц/га

Витрати пального на основний обробіток знижуються на 15-20%.

Система післяжнивного напівпарового обробітку грунту в короткоротаційній сівозміні при вирощуванні кукурудзи

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення

Урожайність - 85 ц/га

На 1 га посіву:
витрати – 560 грн.,
затрати пального – 46 л.
Заробітна плата – 115 грн.

Система енергоощадного обробітку грунту в короткоротаційній зерновій сівозміні при вирощуванні кукурудзи .

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення

Урожайність кукурудзи 72,5 ц/га,
озимої пшениці -67 ц/га,
гороху -25 ц/га

На 1 га посіву:
витрати – 560 грн./га,
затрати пального – 46 л/га; заробітна плата – 115 грн./га

Заходи попередження фізичної деградації чорнозему глибокого малогумусного Лівобережного Лісостепу України

2011

Розроблені рекомендаціі по попередженню фізичної деградації чорнозему глибокого малогумусного Лівобережного Лісостепу України.

Відтворюється родючість грунту, а за грошовими показниками заходи дозволяють знизити витрати добрив на 25 %, паливно-мастильних матеріалів на 30-50 %, підвищити врожайність на 15-20 %.

Грошові показники, отримані внаслідок використання технології, в 1,5 рази вищі за показники аналогів.

Ґрунтозахисна технологія основного обробітку грунту у короткоротаційній сівозміні

2011

Відпрацьовано елементи ґрунтозахисної технології обробітку грунту

Забезпечила врожайність пшениці озимої - 50 ц/га, ячменю - 25 ц/га, соняшнику - 29,1 ц/га, озима пшениця по сидеральному пару - 54 ц/га.

Технологія захищає грунт від ерозійних процесів, дає можливість скоротити витрати праці на 37-57 %, енергозатрат - 33-57 %, ПММ- 23-43 %, підвищити продуктивність сівозміни на 12-15%

Удосконалення системи поверхневого обробітку грунту та живлення на урожай і якість зерна озимої пшениці

2012

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, система удобрення, захист рослин у фазу трубкування-колосіння проти хвороб і шкідників

Урожайність озимої пшениці – 6,0 т/га.

На 1 га посіву:
витрати - 2300 грн/га, пальне – 48 л/га, прибуток – 560 грн/га , рентабельність – 26,3%

Удосконалення способу обробітку грунту та системи живлення на видовий склад бур'янів в агроценозі короткоротаційних сівозмін

2012

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, система удобрення

Урожайність: озимої пшениці -5,5 т/га ; ячмінь – 3,4 т/га; горох – 2,8 т/га; кукурудза - 9,5 т/га; соняшник - 2,8 т/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 2300 грн/га, затрати пального - 48 л/га; чистий прибуток - 680 грн/га, рентабельність - 29,5 %

Мінімальний обробіток в короткоротаційній сівозміні під озиму пшеницю

2012

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, система удобрення

Скорочення витрат праці на 37-57%, енергозатрат 33-57%, підвищення продуктивності сівозміни на 12-15%. Урожайність пшениці озимої – 6,0 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 9760 грн/га; затрати пального - 45 л/га, прибуток − 8240 грн/га, рентабельність − 84,4 %

Заходи по оптимізації поживного режиму під дією тривалого застосування обробітку грунту та удобрення для умов Лівобережного Лісостепу України.

2013

Розроблено рекомендації по оптимізації поживного режиму під дією тривалого застосування обробітку грунту та удобрення для умов Лівобережного Лісостепу України.

Відтворюється родючість грунту, а за грошовими показниками заходи дозволяють знизити витрати добрив на 25% паливно-мастильних матеріалів на 30-50%, підвищити урожайність на 15-20%.

Грошові показники, отримані внаслідок використання рекомендацій у 2 рази вищі від аналогів

Удосконалена система поверхневого обробітку грунту та живлення на урожай і якість зерна озимої пшениці

2013

Складові технології:
сорт озимої пшениці,
основний обробіток,
система удобрення,
захист рослин у фазу трубкування-колосіння проти хвороб і шкідників

Урожайність:
озимої пшениці –
6,0 т/га

На 1 га посіву : витрати 2300 грн/га, пальне – 48 л/га, прибуток – 560 грн/га , рентабельність – 26,3%

Модель формування та управління азотним режимом чорнозему типового за умови застосування різних систем обробітку грунту, типу сівозмін та удобрення

2014

Надані рекомендації по азотному живленню, показано шляхи і заходи його оптимізації

Відтворюється потенційна родючисть чорнозему, знижуються витрати азотних добрив на 10-15 %, підвищується урожайність зернових на 20-25%.

Отримується первинний та вторинний економічні ефекти, що у 1,5-2 рази вищі від аналогів.

Спосіб обробітку ґрунту та система живлення в агроценозі короткоротаційних сівозмін

2014

Складові технології:
сівозміна;
обробіток грунту; удобрення.

Урожайність: горох – 2,5 т/га, кукурудза – 9,0 т/га, озима пшениця – 5,0 т/га, ячмінь – 3,2 т/га, соняшник – 2,2 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 2100 грн/га, затрати пального - 48 л/га, чистий прибуток - 630 грн/га, рентабельність - 30%

Відтворення родючості чорноземів на основі систем обробітку грунту та удобрення, різних типів сівозмін

2014

Ґрунтозахисна біологічна система землеробства є екологічно безпечною, розроблена з використанням природних законів ґрунтоутворення і дозволяє меншими затратами засобів і праці вийти на високий виробничий та економічний ефект.

Зменшує амортизаційні відрахування на машини (на 30%), потребу в тракторах (на 30%), в отрутохімікатах (на 80%), мінеральних добривах (в 10 разів)

В ціновому виразі додатково вирощеної продукції при дискретних змінах рівня ефективної родючості грунту через 5,9 і 15 років, який у декілька разів перевищує первинний економічний ефект.

Рекомендації щодо заходів із відтворення родючості чорноземів типових, застосування добрив у короткоротаційних сівозмінах за різного обробітку грунту

2015

Грунтозахисна біологічна система землеробства є екологічно безпечною. Вона розроблена з використанням природних законів грунтоутворення і дозволяє меншими затратами засобів і праці вийти на розширене витворення родючості грунтів.

Грунтозахисні технології вирощування культур при біологічному землеробстві, порівняно з традиційними, потребують в 3 рази менше паливно-мастильних матеріалів, в 10 разів - мінеральних добрив, у 8 разів - отрутохімікатів, у 3 рази - часу на обробіток грунт

Підвищує продуктивність праці на 35-50%, зменшує витрати пального на 1,5-2 рази, виробничі затрати - на 25-30%.

Способи відтворення родючості грунту на основі систем обробітку грунту та удобрення

2015

Для великотоварних господарств розроблено 7-10 пільні сівозміни з насиченням зерновими 60-70% для вир-цтва продовольчого зерна з виходом з 1 га ріллі 2,0-2,8 т/га, фуражного 3,0-3,7 т/га, кормових одиниць 8,5-9,4 т/га, перетравного протеїну 0,58-0,75 т/га

Розроблені сівозміни переважають існуючі аналоги за урожайністю культур на 25-30 %, а за стабільністю - до 35 %.

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток вищий на 25-30%

Оптимізовані норми і дози добрив у зв’язку з глибиною і способом обробітку ґрунту при вирощуванні пшениці озимої.

2015

Культура – пшениця озима.
Система удобрення: без внесення та при внесенні мінеральних добрив; грунтозахисний обробіток, урожайність – 7,0-7,5 т/га.

Урожайність: пшениці озимої – 6,0 т/га, вміст білка – 12,3 %, клейковини – 25,4 %.

Економічна ефективність: прибуток − 9100 грн/га, рентабельність 102,2 %.
Витрати на 1 га 8900 грн/га, пальне − 88 л/га.

Удосконалення способів обробітку ґрунту та системи живлення на видовий склад бур’янів в агроценозі короткоротаційних сівозмін

2016

2017

Сівозміна: горох - пшениця озима – ячмінь – соняшник- кукурудза;
основний обробіток;
система удобрення

Урожайність: горох - 2,8 т/га ,озима пшениця – 6,0 т/га, ячмінь – 3,5 т/га , соняшник – 3,0 т/га, кукурудза - 9,5 т/га.

Економічна ефективність: прибуток – 13350 грн./га, рентабельність – 149%, зменшує забур`яненість посівів на 10 -15%, витрати - 8980 грн./га, пальне -86 л/га.

 

 

 

Озима пшениця

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Еколого-безпечна система захисту озимої пшениці від комплексу хвороб при вирощуванні в умовах Центрального Лісостепу

2011

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, добрива, система удобрення.

Урожайність: гороху - 25 ц/га, озимої пшениці – 56 ц/га, ячменю – 32 ц/га, цукрових буряків – 450 ц/га кукурудзи – 80,7 ц/га. Урожайність сорту Сонечко - 53,9 ц/га.
Відсоток ураження: борошниста роса – 17 %, септоріоз – 11 %, бура листова іржа – 10 %.

Умовно чистий прибуток – 2801,7 грн./га, рентабельність – 63,1 %, собівартість 1 ц – 89,3 грн., собівартість з 1 га – 4442,5 грн

Маловитратна технологія вирощування озимої пшениці

2011

Маловитратна технологія вирощування озимої пшениці на основі застосування регулятора росту Біолан

Застосування технології збільшує вихід зерна на 7-15 %, вміст білку підвищується на 0,7-1,8 %, клейковини - 1,3-3,7 %. Урожайність на рівні 5,0-5,5 т/га, вміст білку - 10,0-11,5%, клейковини 20-23%.

Вартість препарату на 1 гектар посіву складає 30-45 грн. Маловитратна технологія в умовах нестійкого зволоження сприяє зниженню собівартості до 50-55 грн/ц.

Еколого-безпечна технологія вирощування насіння озимої пшениці на основі застосування регулятора росту Агростимулін

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення, інтегрований захист.

Урожайність при застосуванні РР Агростимулін - 56,0 ц/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 4280 грн.; витрати пального - 56 л, собівартість 1 т насіння – 764,3 грн. рентабельність-117%, чистий прибуток – 8040 грн./га, рентабельність –
188 %.

Лінії озимої пшениці

2011

Лінії озимої пшениці: урожайність 66,3-76,5 т/га. Якість: вміст білка 15,0-16,4%, клейковина - 29,6-35,2%.

Підвищення урожайності озимої пшениці на 10-13 %.

Урожайність 70-75 т/га, рентабельність - 98-110 %, собівартість 1 ц насіння 67-70 грн.

Технологія вирощування насіння озимої пшениці в умовах нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України

2011

Технологія вирощування насіння озимої пшениці включає такі основні елементи: обробіток грунту, обробку насіння, строк посіву, норму висіву, систему удобрення

Підвищення урожайності озимої пшениці на 7 %, збільшення виходу насіння на 5%. Урожайність - 58,5 ц/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати 3341,6 грн, собівартість 1 ц - 76,2 грн, рентабельність - 214,6%

Енергоощадна технологія вирощування елітного насіння озимої пшениці

2011

Складові технології: сорт, обробіток грунту, удобрення, застосування регулятору росту

Урожайність на 1 га посіву із застосуванням
регулятору росту - 68,0 ц/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати -3200 грн, затрати праці - 30 люд./год., витрати пального – 68 л; чистий прибуток - 3840 грн, собівартість 1 ц насіння – 47,0 грн,
рентабельність – 120%.

Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці залежно від обробітку грунту, системи живлення з застосуванням маловитратних добрив в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу України.

2012

Складові технології: сівозміна, сорт, обробіток грунту, система удобрення

Урожайність:
озимої пшениці - 5,5 т/га, вміст білку – 13,1 %,
клейковини – 26,2 %

На 1 га посіву:
витрати - 3800 грн.,
затрати праці -34 люд./год., витрати пального – 79 л/га; чистий прибуток – 4100 грн/га,
рентабельність –
82,9 %.

Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці з урожайністю 5,0-7,0 т/га

2012

Складові технології: сорт, сівозміна, основний обробіток, удобрення

Урожайність:
озимої пшениці в залежності від сорту від 5,5 т/га до
5,9 т/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати -2940 грн.,
затрати пального – 53 л/га,
прибуток – 3730 грн/га,
рентабельність – 78,8 %

Розробити екологічно- орієнтовану систему захисту озимої пшениці від комплексу хвороб при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України

2012

Складові технології: сорт, обробіток грунту, система удобрення, система захисту

Урожайність - 5,8 т/га. Зменшення ураження борошнистою росою на 12 %, септоріозом - на 18 %,бурою листовою іржею - на 6 %.

На 1 га посіву: витрати - 2800 грн/га, собівартість 1 т – 800 грн., прибуток -1320 грн/га , рентабельність – 66 %.

Лінії озимої пшениці

2013

Лінії озимої пшениці: урожайність - 6,87-7,77 т/га. Якість (вміст білка і клейковини) - 13,7-14,4%, 27,6-30,2%.

Підвищення урожайності озимої пшениці на 10-17 %.

Урожайність 7,0-7,77 т/га, зростання рентабельності на - 22,3-41,2 %, собівартість 1т зерна 550-950 грн.

Сорти озимої пшениці

2014

Сорти озимої пшениці: урожайність 6,5-7,5 т/га, вмістом білка 14-16% та сирої клейковини 29-32%.

Підвищення урожайності озимої пшениці на 15-17 %. Урожайність 6,5-7,5 т/га.

Зростання рентабельності на - 22,3-41,2 %, собівартість 1 т зерна - 750-950 грн.

Маловитратна технологія вирощування пшениці на основі застосування РРР Біолан

2014

Складові технології: основний обробіток; внесення мінеральних добрив;
сорт; насіннєвий матеріал – еліта; застосування регулятора росту рослин Біолан; інтегрований захист від шкідників.

Урожайність з 1 га: 5,5 т.

На 1 га посіву: витрати 3980 грн., пального 55,7 л, собівартість – 723,6 грн./т, прибуток – 8120 грн., рентабельність – 204 %.

Екологічно-орієнтована система захисту озимої пшениці від комплексу хвороб при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України.

2014

Удосконалена система екологічно безпечних технологій захисту озимої пшениці для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

Урожайність по господарству – 5,25 т/га. Забезпечує зниження застосування засобів захисту рослин на 25-30%, проти існуючої. Забезпечує підвищення врожайності на 15-20%, рентабельності - на 20-25%, зменшення витрат на 10-12%.

Зменшення відсотка ураження борошнистою росою 10%, септоріоз 15%, бура листова іржа - 5%, собівартість 1 ц – 58 грн., умовно чистий прибуток – 1310 грн., рентабельність –65%

Створити високопродуктивні мутантні сорти озимої пшениці з високими біологічно-цінними показниками зерна, стійкістю до хвороб та підвищеною зимостійкістю

2014

Складові технології:
лінія пшениці озимої Л-144. Середньостигла, короткостеблова. Вегетаційний період 283-287 днів. Різновидність еритроспермум.

Урожайність сортозразків – прибавка до сорту стандарту 0, 54 – 1,0 т/га. Урожайність 6,5-7,5 т/га, вміст білка 14-16%, та сирої клейковини 29-32%.

На 1 га посіву: виробничі витрати – 3400 грн/га, зменшення собівартості 1 т продукції на 55,0 – 95,0 грн. (425 грн), збільшення рентабельності на –22,3-41,2 %, зростання чистого прибутку на – 756,0 – 1400,0 грн/га.

Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці з урожайністю озимої пшениці 6,0-7,0 т/га

2014

Складові технології: сорт; сівозміна з насиченням зерновими 80 %;
основний обробіток; система удобрення;

Урожайність озимої пшениці – 6,0 т/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати 4750 грн./га, затрати пального - 87,7 л/га, чистий прибуток -8250 грн/га., собівартість - 827 грн/т,
рентабельність - 173,7 %

Сорти озимої пшениці: Сорт пшениці м'якої (озимої) Симфонія, Сорт пшениці м'якої (озимої) Полісянка, Сорт пшениці м'якої (озимої) Довіра

2015

Сорти озимої пшениці: урожайність 7,5-8,5 т/га, вмістом білка 14-16% та сирої клейковини 29-32%.

Підвищення урожайності озимої пшениці на 16-18 %.

Урожайність 7,5-8,5 т/га, зростання рентабельності на - 20 - 30,0 %, собівартість 1 т зерна 800-1000 грн.

Інноваційна технологія конкурентоспроможного органічного виробництва зерна озимої пшениці для умов нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України

2015

Сівозміна: пшениця озима,
основний обробіток, удобрення; посів: в оптимальні строки

Урожайність озимої пшениці - 5,2 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати – 6850 грн /га, собівартість 1 т продукції 1317,3 грн., рентабельність – 143 %, чистий прибуток - 9790 грн /га.

Розробити екологічно-орієнтовану систему захисту озимої пшениці від комплексу хвороб при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України.

2016

2017

Сівозміна: горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза - кукурудза; основний обробіток; система удобрення, інтегрований захист рослин

Урожайність: горох – 3,5 т/га, пшениця озима – 6,0 т/га, соняшник – 2,8 т/га, кукурудза – 9,0 т/га , кукурудза - 8,5 т/га.

Економічна ефективність: прибуток – 12 400 грн./га, рентабельність – 121%, зменшує забур`яненість посівів на 10 -15%, витрати - 10 200 грн./га, пальне - 86 л/га.

Удосконалена технологія вирощування озимої пшениці залежно від обробітку грунту, системи живлення в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу України

2016

2017

Сівозміна: горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза - ячмінь,
система удобрення

Урожайність: пшениця озима - 6,0 т/га

Економічна ефективність: 15320 грн./га, рентабельність - 173 %,
витрати - 8840 грн./га, пальне - 85 л/га.

 

 

 

Олійні культури

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Енергоощадна адаптована технологія вирощування ріпаку озимого

2011

Складові технології: сорт, попередник, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, підживлення, норма висіву, застосування пестицидів

Урожайність - 18,3 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати - 3110 грн, затрати праці - 32 люд./год., пального – 68 л/га; собівартість реалізованої продукції - 169,9 грн./ц, прибуток – 5121 грн./га,
рентабельність – 165 %.

Ресурсозберігаюча технологія вирощування соняшнику

2011

Складові технології: сорт, попередник, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, норма висіву, застосування захисно-стимулюючих препаратів.

Урожайність - 25,1 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати -3368 грн, затрати праці - 35 люд/год., пального – 83 л/га; собівартість реалізованої продукції - 134,2 грн/ц, прибуток – 6170 грн/га,
рентабельність – 183,2 %.

Технологія вирощування соняшника на основі застосування регулятора росту Радостим.

2012

Складові технології: сорт, насіннєвий матеріал, застосування регулятора росту рослин Радостим, обприскування посівів водним розчином регулятора росту рослин, інтегрований захист

Урожайність при застосуванні Радостим - 3,1 т/га

На 1 га посіву:
виробничі втрати – 4095 грн/га, затрати пального – 59,7 л/га, прибуток – 4805 грн/га, собівартість 1 т насіння - 1321, 0 грн., рентабельність – 117 %.

Ефективність мінерального живлення при вирощуванні гірчиці ярої сорту Талісман рядковим способом.

2012

Складові технології: попередник, сорт Талісман; обробіток грунту,
внесення мінеральних добрив, спосіб сівби, норма висіву,
інтегрований захист боротьби від шкідників

Урожайність по господарству – 1,76 т/га, вміст жиру – 28,4 %. Вихід олії – 0,456 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 3750 грн/га.; собівартість 1 т – 2005 грн., читстий прибуток - 5600 грн. /га,
рентабельність – 149 %.

Технологія вирощування гірчиці в умовах нестійкого зволоження зони Лісостепу України

2013

Технологія вирощування гірчиці з урожайністю 1,9-2,4 т/га з вмістом олії 29,0-48,0%.

Технологія забезпечить підвищення урожайності гірчиці на 0,17 т/га, збільшиться вміст жиру в насінні на 2,5-4,3%.

Економія енерговитрат складатиме 10-12%, на 15-25 % зменшаться витрати на пальне, 25-30% економії удобрюваних ресурсів. Умовно чистий прибуток – 5111 грн, собівартість -2163 грн/т, рентабельність - 135,8%.

Ефективність вирощування гірчиці сорту Талісман рядковим способом

2014

Технологія вирощування гірчиці з урожайністю 1,8-2,0 т/га з вмістом олії 28,7-29,0 % та виходом олії з одного гектара

Технологія забезпечить урожайність гірчиці 1,9-2,0 т/га, вихід олії 580 кг/га при олійності 29%.

На 1 га посіву: виробничі витрати - 3750 грн., затрати праці 35 люд/год., собівартість реалізованої продукції – 1973 грн., виручка від реалізації – 8550 грн., чистий прибуток – 4800 грн./га, рентабельність - 128%.

Ефективність мінерального живлення при вирощуванні гірчиці ярої сорту Запоріжанка звичайним рядковим способом

2015

Складові технології: сорт ярої білої гірчиці Запоріжанка; основний обробіток; удобрення: внесення мінеральних добрив під основний обробіток, інтегрований захист від шкідників; посів: в оптимальні строки, спосіб сівби

Урожайність по господарству – 1,75 т/га. Олійність – 28,3 %. Вихід олії – 0,490 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати – 5191 грн./га, собівартість 1 т – 2852 грн., рентабельність – 128%, чистий прибуток – 6639 грн./га.

Рекомендації з ефективного використання основних елементів технології вирощування та ін-тегрованого захисту рослин гірчиці від шкодочинних орга-нізмів за умов нес-тійкого зволоження зони Лісостепу України

2015

Технологія вирощування гірчиці з урожайністю 1,8-2,0 т/га з вмістом олії 28,7-29,0 % та виходом олії з одного гектара

Технологія забезпечить підвищення урожайності гірчиці на 0,23 - 0,42 т/га, уміст олії в насінні гірчиці на 2,2 - 3,5 %.

Економія енерговитрат становитиме 10-12 %, економія удобрюваних ресурсів 25-30 %; витрати на пальне зменшаться на 15-25 %. Умовно чистий прибуток - 6691 грн/га, собівартість - 2824 грн/га, рентабельність - 130,2 %.

Ефективність вирощування гірчиці ярої білої в умовах нестійкого зволоження

2016

2017

Складові технології: сорт ярої гірчиці Талісман, вирощування за сівби звичайним рядковим способом з нормою висіву, основний обробіток, удобрення, посів в оптимальні строки.

Урожайність: 1,76 т/га, вміст олії в насінні – 28,0 %, вихід олії – 0,456 т/га.

Економічна ефективність: собівартість 1 т – 2951 грн., рентабельність – 120%, чистий прибуток – 6211 грн./га. Витрати на: виробничі витрати 5285 грн./га.

Ефективність вирощування гірчиці ярої білої в умовах нестійкого зволоження

2016

Складові технології: сорт ярої білої гірчиці Запоріжанка,
основний обробіток,
удобрення, інтегрований захист від шкідників, посів в оптимальні строки.

Урожайність: 1,76 т/га, вміст олії в насінні – 28,3 %, вихід олії – 0,49 т/га

Економічна ефективність: собівартість 1 т – 2852 грн., рентабельність – 128%, чистий прибуток – 6639 грн./га. Витрати на: виробничі витрати 5285 грн./га.

 

 

 

Томати

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Сорт томата Голтянський

2011

Створено сорт томата з тривалістю вегетаційного періоду 105 діб, урожайністю 70,8 т/га.

Новий сорт забезпечить підвищення урожайності на 11,3 т/га.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, вищі в 1,2 рази за показники існуючих.

Використання червоноплідного томата Аля, універсального призначення.

2011

Створено сорт томата з тривалістю вегетаційного періоду 105 діб, урожайністю 70,8 т/га.

Загальна урожайність -52,4 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 14249,0 грн, витрати пального -340 л,
затрати праці – 980 люд./год.
Прибуток – 17150,0 грн/га, собівартість – 327.2 грн/т,
рентабельність - 120,01 %

Використання гібриду F2 томата Осінній для тривалого зберігання плодів

2011

Створено сорт томата з виходом стандартної продукції 85,1 %.

Урожайність - 42,6 т/га, вихід стандартної продукції у кінці періоду зберігання - 76 %, що на 9,5 % перевищує стандартний сорт Шедевр.

Рентабельність – 76,6%; виробничі витрати на вирощування і зберігання плодів на 1 га посіву – 12911 грн., пального – 310л, затрати праці – 1335 люд. Год. Прибуток – 9889 грн./га, собівартість 169,8 грн/ц.

Використання червоноплідного, скоростиглого томата, універсального призначення

2012

Особливості сорту: скоростиглий, вегетаційний період - 91 день,
кущ – детермінантний, плоди - круглої форми, тверді, маса плоду - 80-90 г, відносно стійкий до альтернаріозу

Загальна урожайність – 48,5 т/га, товарний урожай - 40,3 т/га

На 1га посіву:
виробничі витрати - 13650 грн., затрати праці - 976,0 люд/год., витрати пального - 320,0 л., прибуток - 17002,0 грн./га, собівартість - 281,4 грн/т., рентабельність - 124,55%.

Використання сорту томата для тривалого зберігання плодів Золота осінь

2012

Сорт томата з виходом стандартної продукції 67,0 % після 60 діб зберігання плодів.

Закладено на зберігання 10 т, вихід стандартної продукції у кінці періоду зберігання 73,0 % - 7,3 т

На 1 га посіву: виробничі витрати на вирощування і зберігання плодів -12609 грн,/га, витрати пального 270,0 л, затрати праці – 1127,0 люд/год.,
прибуток - 9291,0 грн/га, собівартість - 1730 грн/т,
рентабельність – 73,6%

Використання сорту томата для тривалого зберігання плодів Колядник

2013

Особливості сорту: пізньостиглий, вегетаційний період – 113 діб; кущ – детермінантний, плоди округлої форми; маса товарного плоду 75 г; тривалість періоду зберігання плодів – 3–3,5 місяці; напрямки використання – споживання у свіжому вигляді.

Вихід стандартної продукції укінці періоду зберігання 74 % - 7,4 т. На 1 га посіву: виробничі витрати на вирощування і зберігання плодів - 13467 грн, витрати пального 316 л,
затрати праці – 1346 люд./год.

На 1 га посіву:
прибуток – 8733 грн/га,
собівартість 181,9 грн/ц,
рентабельність – 66,4 %

Лінія помідора ЛК 527

2013

Створено лінію помідора з вмістом лікопену у плодах 7,09 мг %.

Нова лінія забезпечить підвищення вмісту лікопену у плодах на на 4,96 мг %.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нової лінії, вищі в 2,3 рази за показники існуючих сортів.

Сорт томата Веселка

2014

Створено сорт скоростиглого томата з тривалістю вегетаційного періоду 80 діб та загальною урожайністю 59,5 т

Новий сорт забезпечить надходження товарної продукції на 5 діб раніше стандарту, та підвищення урожайності на 15,5 т

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового сорту, перевищують показники існуючих сортів на 3000 грн

Лінія помідора ЛК 527

2014

Створено лінію помідора з вмістом лікопену у плодах 7,09 мг %.

Нова лінія забезпечить підвищення вмісту лікопену у плодах на на 4,96 мг %.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нової лінії, вищі в 2,3 рази за показники існуючих сортів.

Гібрид томата F1 Сокіл

2014

Створено гібрид томата з урожайністю 10,3 кг, та тривалістю вегетаційного періоду 96 діб.

Новий гібрид забезпечить надходження товарної продукції на 12 діб раніше стандарту.

Грошові показники, одержані внаслідок застосування нового гібриду, підвищують рівень рентабельності на 15%.

Використання сорту помідора для тривалого зберігання плодів Сніговик

2014

Сорт - пізньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 112 діб,
кущ – детермінантний., плоди округлої форми, маса товарного плоду 95 г, тривалість періоду зберігання плодів – 3-3,5 місяці, напрямок використання - споживання у свіжому вигляді.

Закладено на зберігання 10 т, вихід стандартної продукції у кінці періоду -7,5 т зберігання – 74,0%,
урожайність – 61-64 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати на вирощування і зберігання плодів - 16103 грн, витрати пального 335л, затрати праці – 1369 люд./год., прибуток – 10147 грн/га, собівартість - 2140 грн/т, рентабельність – 63,0 %.

Сорт червоноплідного, скоростиглого томата, універсального призначення

2014

Сорт червоноплідного томата із вегетаційним періодом 97-105 діб, який на 2-3 дні раніше достигає від сорту-стандарту з урожайністю 67-69 т/га, вмістом сухої речовини 5,8% та з відносною стійкістю проти As та Xcv (шкалою РЕВ бал 7-5).

Урожайність

48,5 т/га

На 1 га посіву: виробничі витрати -13650 грн/га, витрати пального – 320,0 л, затрати праці – 976,0 люд./год., собівартість 1 т томата – 281,4 грн., прибуток – 17002,0 грн./га, рентабельність – 124,6%.

Сорт томата Аля, середньої групи стиглості, високої транспортабельності, універсального використання.

2014

Сорт середньостиглий, вегетаційний період 115 діб, кущ детермінантний, плоди круглої форми, тверді, маса плоду 180г, відносно стійкий до альтернаріозу, універсального використання та високої транспортабельності.

Урожайність

 52,0 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати -13650 грн/га, витрати пального – 320,0 л, затрати праці – 976,0 люд./год., собівартість 1 т томата – 262,5 грн./т,
прибуток – 17550,0 грн./га,
рентабельність – 109,48%.

Лінія помідора ЛК 527 з підвищеним вмістом лікопену у плодах

2015

Лінія пізньостигла; кущ детермінантний; спосіб вирощування розсадний за схемою (110+50)* 30 cм; урожайність 46,2 т/га; вміст лікопену у плодах 7,1 мг %.

Урожайність

 51,0 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати на вирощування – 25315 грн., витрати пального 258 л., затрати праці – 984 люд./год., прибуток – 22985 грн./га, собівартість 120,5 грн./ц, рентабельність – 90,6%.

Сорт помідора зі скороченим періодом достигання плодів Веселка

2016

2017

Сорт ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного періоду – 80 діб. Маса плоду – 85 г, транспортабельність хороша, лежкість – середня, має стійкість до чорної бактеріальної плямистості та до ранньої сухої плямистості.

Урожайність: 59,5 т/га, товарних плодів – 50,7 т/га. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 4 бали, вміст сухої речовини в плодах 5,3 %, цукрів – 2,1%, загальна кислотність – 0,33%, аскорбінової кислоти – 21,4 мг%.

Економічна ефективність: прибуток – 24950 грн./га, собівартість 119,1 грн./ц, рентабельність – 93,1%.
Витрати: на 1 га посіву: виробничі витрати на вирощування – 26800 грн., витрати пального 230 л., затрати праці – 910 люд./год.

Лінія помідора 477 зі скороченим періодом достигання плодів та стійкістю до альтернаріозу

2016

2017

Лінія ранньостигла, тривалість вегетаційного періоду 85 діб, плоди – універсального використання. Транспортабельність середня. Середня маса плоду 85 г. Має стійкість до чорної бактеріальної плямистості і до ранньої сухої плямистості.

Урожайність: 61,7 т/га. Дегустаційна оцінка свіжих плодів – 4,0. Вміст сухої речовини 7,0 %, цукрів – 5,2%, вітаміну С – 16,72 мг%, загальна кислотність – 0,59 %, вміст м’якоті у соку – 16%.

На 1 га посіву: виробничі витрати на вирощування – 27291 грн., витрати пального - 236 л., затрати праці – 940 люд./год., прибуток – 25509 грн./га, собівартість 124,0 грн./ц, рентабельність – 93,4%.

 

 

Зернові культури

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Адаптивна технологія вирощування проса в умовах нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України

2011

Складові технології: попередник, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, норму висіву, строк посіву, захист посівів

Забезпечує приріст урожаю на 10,5 ц/га. Урожайність – 4 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 1635 грн; витрати пального – 63 л, затрати праці – 20 люд./год., прибуток – 2040 грн./га,
собівартість – 43,1 грн./ц,
рентабельність – 124%.

Адаптивна технологія вирощування зернового сорго з високими показниками спиртоутворюючих функцій крохмалю в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу.

2012

Технологія вирощування сорго з урожайністю зерна 8,25 - 8,7 т/га, цукристість соку стебел 16,3 - 16,7 %, вміст білка 12,5 - 13,5 %, вміст крохмалу 60,4 - 70,6 %.

Урожайність –
8,7 т/га.

На 1 га посіву:
витрати - 4469 грн., пальне -65 л/га, умовно чистий прибуток – 5101 грн./га, рентабельність – 114 %

Адаптивна технологія вирощування зернового та цукрового сорго з високими показниками спиртоутворюючих функцій крохмалю в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу

2013

Технологія вирощування сорго з урожайністю зерна 8,25 - 8,7 т/га, цукристість соку стебел 16,3 - 16,7 %, вміст білка 12,5 - 13,5 %, вміст крохмалю 60,4 - 70,6 %.

Підвищення урожайності зерна зернового сорго на 2,2 - 2,7 %, зеленої маси цукрового сорго на 12,7 - 13,7 %.

Урожайність зерна зернового сорго 8,25-8,70 т/га, рентабельність 139 %, собівартість 1т зерна 460,3 грн. Урожайність зерна цукрового сорго 7,82 - 7,91 т/га, рентабельність 110 %, собівартість 1 т зерна 506,3 грн. Урожайність зеленої маси 58,2 т/га.

Базова інформація щодо оптимальних способів сівби та густоти стояння рослин для сортів і гібридів зернового та цукрового сорго з високими показниками спиртоутворюючих функцій крохмалю в умовах центральної частини Лісостепу.

2014

Врожайність була на рівні 8,12 т/га (зернового) та 8,28 т/га (цукрового).

Вміст білка в зерні на всіх варіантах досліду зернового сорго варіює в межах 13,0-13,6 %, цукрового сорго - 12,3-12,6 %. Вміст крохмалю в зерні зернового сорго був на рівні 69,1-69,5 %. Вміст крохмалю в зерні цукрового сорго варіює в межах 59,2-59,9 %.

При вирощуванні зернового і цукрового з різними нормами висіву та способами посіву спостерігається тенденція - із збільшенням загальних витрат на вирощування збільшується урожайність, але зменшується рентабельність.

Адаптивна технологія вирощування зернового сорго з високим вмістом крохмалю в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу

2014

Складові технології: попередник, сорт, обробіток грунту,
основне удобрення, спосіб сівби,
норма висіву

Урожайність сорго – 5,6 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати – 2830 грн/га, собівартість 1 т продукції - 505,36 грн. рентабельність – 117,6 %, чистий прибуток - 3330 грн/га.

Адаптивна технологія вирощування зернового та цукрового сорго з високими показниками спиртоутворюючих функцій крохмалю в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу

 

2015

Складові технології:
сорт; попередник; основний обробіток;
удобрення; норма висіву; обробка насіння перед посівом.

Урожайність по господарству – 5,8 т/га

На 1 га посіву виробничі витрати 4277 грн., собівартість 1 т зерна – 737 грн., рентабельність – 103,4 %, чистий прибуток – 4423 грн.

Рекомендації з підготовки та проведення сівби озимих зернових культур у Черкаській області під урожай 2016 року

2015

Викладено напрямки виконання основних складових ресурсоощадних технологій вирощування озимих зернових культур в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та глобального потепління клімату

Оптимізації умов вирощування пшениці на всіх етапах росту і розвитку рослин

Забезпечує одержання чистого прибутку 7773 - 8952 грн./га за рентабельності 76- 78,3 %.

Елементи технології вирощування зернового сорго з високим вмістом крохмалю в умовах нестійкого зволоження центрального Лісостепу

2016

Складові технології: попередник; основний обробіток; удобрення, підживлення; посів в оптимальні строки; норма висіву; насіння перед посівом оброблено біопрепаратом.

Урожайність:
5,8 т/га

Економічна ефективність: собівартість 1 т зерна – 737 грн., чистий прибуток – 4423 грн., рентабельність – 103,4 %
Витрати: на 1 га посіву виробничі витрати 4277 грн.

Адаптивна технологія вирощування зернового сорго з високим вмістом крохмалю в умовах нестійкого зволоження

центрального Лісостепу

2017

Складові технології: попередник; основний обробіток; удобрення, підживлення; посів в оптимальні строки; норма висіву, насіння перед посівом оброблено біопрепаратом.

Урожайність:

4,6 т/га

Економічна ефективність: собівартість 1 т зерна – 1395 грн., чистий прибуток – 11750 грн., рентабельність – 183 %.

Витрати: на 1 га посіву виробничі витрати 6420 грн.

 

 

 

Зерно-бобові культури

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Адаптивна технологія вирощування гороху

2011

Адаптивна технологія вирощування гороху включає такі основні елементи: попередник, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, норму висіву, строк посіву, захист посівів

Урожайність - 25 ц/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 3326 грн, витрати пального 61 л, собівартість реалізованої продукції - 133 грн/ц,
прибуток – 2679,2 грн, рентабельність 80,4 %

Адаптивна технологія вирощування сої

2011

Технологія вирощування сої включає: обробіток грунту, інокуляцію насіння біопрепаратами, норму висіву, строки посіву, систему удобрення

Зменшення потреби в мінеральних добривах на 20-25%. Урожайність 20-25 ц/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 2680 грн., прибуток – 5370 грн., собівартість – 116,5 грн./ц, рентабельність 200%

Інноваційна технологія конкурентоспроможного органічного виробництва зерна сої для умов нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України.

2012

Складові технології: попередник, сорт, строки посіву, інокуляція насіння гомеопатичним препаратом

Урожайність по господарству – 2,28 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 2420 грн/га, собівартість 1 т продукції - 1061 грн., рентабельність – 263 %.

Екологічно-орієнтована технологія захисту гороху на основі застосування новітніх засобів захисту і прогнозних методів контролю за чисельністю шкідливих організмів в умовах лівобережної частини Центрального Лісостепу

2015

Складові технології: сорт, інсектицидний захист,
основний обробіток.

Урожайність: по господарству: - 3,5 т/га.

На 1 га посіву:прибуток 14500 грн/га, рентабельність - 223%, витрати - 6500 грн/га, пальне -75 л, собівартість 1 ц – 185,7грн.

 

 

 

Кормовиробництво

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Технологія створення та використання багаторічних укісно-пасовищних травостоїв для умов природного зволоження зони Лісостепу

2011

При сінокосному використанні травостоїв при застосуванні добрив урожайність сіна збільшується до 59,9-61,4 при 5 році використання, 41,2-55,0 при 6 році та 41,7-46,8 при 7 році використання при контролі без добрив - 7,8-12.3 ц/га.

Застосування безполицевого обробітку під покривну культуру сприяє підвищенню врожаю травосумішки на 23,1-23,4 ц/га порівняно з оранкою.

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток вищий на 15-20%.

Технологія утримання лукопасовищних трав залежно від удобрення та способів обробітку в післядії

2012

Способи обробітку грунту в післядії

Забезпечує надходження корму впродовж 210-220 днів – 5-6 тис.к. од. за сезон

Зниження собівартості кормів і продукції в 1,5- 2,0 рази.

Довговічність лукопасовищних трав на продуктивність агроценозу залежно від удобрення та способів обробітку в післядії

2012

Складові технології:
злакові трави 7, 8, 9-річного використання;
удобрення, способи обробітку грунту в післядії.

Забезпечує надходження корму впродовж 210-220 днів – 5-6 тис.к. од. за сезон

Зниження собівартості кормів і продукції в 1,5- 2,0 рази

Технологія створення та використання багаторічних укісно-пасовищних травостоїв для умов природного зволоження зони Лісостепу.

2013

При сінокосному використанні травостоїв при застосуванні добрив урожайність сіна збільшується до 5,99-6,14 т/га при 5 році використання, 4,12-5,50 т/га при 6 році та 4,17-4,68 т/га при 7 році використання, при контролі без добрив – 0,78-1,23 т/га.

Подовжує використання злакових сінокосів на 1-2 роки та підвищує їхню продуктивність на 15-20%.

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток вищий на 15-20%.

Альтернативні сівозміни для господарств різної форми власності і спеціалізації з виходом кормових одиниць 85-90 та перетравного білка 0,7-0,8 т/га.

2014

Обробіток грунту і удобрення з метою відтворення родючості чорнозему типового малогумусного. Приведені польові кормові сівозміни для виробництва зелених кормів, фуражного зерна та високоенергетичного корму.

Удосконалено польові кормові сівозміни для виробництва молока і яловичини з насиченням зерновими 50-60 %, кормовими 30-40 %, в тому 20 % багаторічних трав.

Збір кормових одиниць 8,69 т/га та перетравного потеїну 0,63 т/га, чистий прибуток - 3220 грн./га та рентабельність - 78,5 %, затрати - 8993 грн./га, собівартість сої - 4138 грн./т, кукурудзи - 1384 грн./т.

Рекомендації по формуванню короткоротаційних кормових сівозмін для господарств з виробництва молока, вирощування нетелів та свинини

2015

Застосування нової технології дає можливість отримати прибуток вищий на 15-20%.щх

Впроваджені сівозміни забезпечили вихід з 1 га кормових одиниць 6,7-7,7 т/га, та перетравного протеїну 0,56-0,66 т/га.

Збір кормових одиниць 8,69 т/га та перетравного потеїну 0,63 т/га, чистий прибуток - 3220 грн./га та рентабельність - 78,5 %, затрати - 8993 грн./га, собівартість сої - 4138 грн./т, кукурудзи - 1384 грн./т.

 

 

 

 Цукрові буряки

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Зональна технологія виробництва сировини для цукропереробної промисловості

2011

Технологія виробництва цукрових буряків з урожайністю 45 - 50 т/га, збір цукру 9,5 - 10 т/га, вміст цукру 17 - 17,5%.

Забезпечує приріст урожаю на 9 - 12 т/га, зменшує забур’яненість на 26 - 28%, зменшує ураженість коренеїдом на 8 - 10%.

Витрати пального - 125 л/га, затрати праці - 15 люд.год., собівартість 1 ц - 15,2 грн., чистий прибуток - 3360 грн., рентабельність - 45,1%.

Продуктивні властивості дражованого насіння, підготовленого з використанням каліброваного насіння фракції 3,25-3,50 мм

2011

Складові та особливості технологій: гібрид, попередник, обробіток грунту, внесення мінеральних добрив, строки посіву, інтегрований захист боротьби з бур’янами.

Урожайність - 48,4 т/га.

На 1 га посіву: фактичні виробничі витрати-13 038 грн/га; затрати праці-35 люд.год.; витрати пального -125 л/га; собівартість реалізованої продукції - 269,4 грн/т; виручка від реалізації 19360 грн.; прибуток-6322 грн.; рентабельність-48,5%.

Розробити зональні технології виробництва сировини для цукропереробної та олієжирової промисловості

2011

Регіональна технологія вирощування соняшнику з урожайністю 2,5 - 2,8 т/га, вихід олії 1,25 - 1,40 т/га.

Забезпечує приріст урожаю на 0,25 - 0,27 т/га, збільшує вміст олії в насінні на 2,5 - 5,6 %.

На 1 га посіву: витрати пального - 76 л/га, затрати праці - 12 люд.год., собівартість 1 ц - 152 грн., чистий прибуток - 2446 грн., рентабельність - 64,3%.

Ефективність використання дражованого насіння дрібних фракцій

2012

Складові технології: попередник; гібрид; внесення мінеральних добрив;
строки посіву, підживлення рослин, інтегрований захист боротьби з бур’янами

Урожайність по господарству – 39,5 т/га. Міст цукру – 17,4 %, збір цукру – 6,6 т/га.

На 1 га посіву:
виробничі витрати – 8500 грн./га; затрати праці – 35 люд/год., витрати пального – 125 л; собівартість 1 т реалізованої продукції – 215,1 грн., прибуток – 5575 грн./га, рентабельність – 59,9 %

Удосконалена система удобрення цукрових буряків з внесенням мінеральних добрив та приорюванням соломи, внесення дефекату для зменшення кислотності грунту та покращення поживного режиму грунту

2013

Технологія виробництва цукрових буряків з урожайністю 45-50 т/га, збір цукру 7,5-8,8 т/га, вміст цукру 17,0-17,5 %.

Забезпечує приріст урожаю на 9-16 т/га, зменшує ураженість сходів цукрових буряків коренеїдом на 8-10 %, зменшує кислотність грунту на 0,6-0,7 мг.екв.на 100 г грунту.

Витрати пального – 125 л/га, затрати праці - 25 люд.год., собівартість 1 т продукції 228 грн., чистий прибуток - 8926 грн., рентабельність - 75%.

Спосіб внесення дефекату для нейтралізації кислотності та підвищення родючості ґрунтів в зерно-буряковій сівозміні

2014

2017

Забезпечує підвищення врожайності коренеплодів на 2,8 - 6,5 т/га при врожаї на фоновому варіанті 50,0 т/га та на 14,6 - 18,3 т/га при врожаї на контролі 38,2 т/га. Вміст цукру при цьому становить 17,9%, а збір цукру - 10,2 т/га.

Внесення дефекату восени під лущення стерні з подальшим приорюванням забезпечить урожайність 40 т/га при вмісті цукру 17 % та зборі цукру 6,8 т/га.

На 1 га посіву: виробничі витрати -8500 грн., затрати праці - 35 люд/год., собівартість реалізованої продукції - 212,1 грн., виручка від реалізації - 13520 грн., чистий прибуток - 5020 грн./га, рентабельність - 59%.

Рекомендації із застосування норм і способів внесення дефекату на посівах цукрових буряків в умовах Центрального Лісостепу України

2015

Забезпечує підвищення врожайності коренеплодів на 2,8 - 6,5 т/га при врожаї на фоновому варіанті 50,0 т/га та на 14,6 - 18,3 т/га при врожаї на контролі 38,2 т/га. Вміст цукру при цьому становить 17,9%, а збір цукру - 10,2 т/га.

Забезпечує приріст врожайності на 2,8 - 6,5 т/га, зменшує ураженість рослин цукрових буряків коренеїдом на 6,1 - 11,5 %, зменшує показник гідролітичної кислотності до 0,7 - 0,6 мг/екв.на 100 г грунту (при 1,5 - 1,6 мг/екв. на контролі).

Витрати пального 125 л/га, затрати праці 25 люд/год., собівартість 1 тони продукції 350 грн., чистий прибуток 22 050 грн., рентабельність - 113%.

 

 

Захист рослин

Назва розробки

Рік

Опис

Переваги

Економічні показники

Еколого-безпечна система захисту сільськогосподарських культур для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва

2011

Удосконалена система екологічно безпечних технологій захисту сільськогосподарських культур для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва

Забезпечує підвищення врожайності на 10-18%, рентабельності на 20-25%, зменшення витрат на 10-12%, зниження застосування гербіцидів на 25-30 % проти існуючої.

Урожайність 55-60 ц/га. Відсоток ураження: борошниста роса - 9,5%, септоріоз - 16,7%, бура листова іржа - 6,1%. Прибуток - 1310 грн., рентабельність - 61%, собівартість 1 ц - 53,79 грн.

Ефективні заходи контролю шкодочинності бур'янів в короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу

2011

Опрацьовано закономірності формування флористичних угруповань видів бур'янів в залежності від поєднання способів та глибини рихлення ґрунту, рівнів удобрення та плодозміни.

Урожайність: сої - 25 ц/га, оз. пшениці - 50 ц/га. ячмінь - 30 ц/га. На 1 га посіву: витрати - 3364 грн. затрати пального - 75 л, прибуток - 602 грн. Рентабельність - 17,9%.

При застосувані грунтозахисної системи обробітку у комплексі з напівпаровим затрати на гербіциди знижуються на 10-15%.

Система управління видовим складом бур'янів в короткоротаційній сівозміні з насиченням зерновими 83 %, кукурудзою 50%.

2011

Складові технології: сівозміна, обробіток грунту, добрива, система удобрення

Урожайність: гороху - 25 ц/га, озимої пшениці – 56 ц/га, ячменю – 32 ц/га, цукрових буряків – 450 ц/га кукурудзи – 80,7 ц/га

На 1 га посіву:
виробничі витрати 1960 - грн/га;
затрати пального -75 л/га; прибуток -450 грн/га;
рентабельність - 23%

Розробити екологічно- орієнтовану систему захисту озимої пшениці від комплексу хвороб при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України

2013

Удосконалена система екологічно безпечних технологій захисту озимої пшениці для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

Забезпечує зниження застосування засобів захисту рослин на 25-30%, проти існуючої. Забезпечує підвищення врожайності на 15-20%, рентабельності - на 20-25%, зменшення витрат - на 10-12%.

Урожайність – 5,8 т/га. Відсоток ураження: борошниста роса - 9,5%, септоріоз - 16,7%, бура листова іржа - 6,1%. Прибуток - 1320 грн., рентабельність - 66%, собівартість 1 т - 8 грн.

Ефективні заходи контролю шкодочинності бур'янів в короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу

2013

В рекомендаціях висвітлено закономірності формування флористичних угруповань видів бур'янів в залежності від поєднання способів та глибини рихлення ґрунту, рівнів удобрення та плодозміни.

Спосіб обробітку ґрунту та системи живлення впливають на видовий та кількісний склад бур`янів в агроценозі короткоротаційних сівозмін.

При застосувані грунтозахисної системи обробітку у комплексі з напівпаровим затрати на гербіциди знижуються на 10-15%.

Технологія захисту зернових культур у короткоротаційних сівозмінах Лівобережного Лісостепу України

2014

Удосконалена система екологічно безпечних технологій захисту озимої пшениці для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

Забезпечує зниження застосування засобів захисту рослин на 25-30%, проти існуючої. Забезпечує підвищення врожайності на 15-20%, рентабельності - на 20-25%, зменшення витрат на 10-12%.

Урожайність – 5,8 т/га. Відсоток ураження: борошниста роса - 9,5%, септоріоз - 16,7%, бура листова іржа - 6,1%. Прибуток - 1320 грн., рентабельність - 66%, собівартість 1 т - 8 грн.

Модель впливу фітоценотичної ефективності інтенсивних агрофітоценозів на конкурентноздатність сільськогосподарських культур з флористичними угрупованнями бур’янів Лівобережного Лісостепу України при використанні різних систем обробітку та удобрення

2014

Висвітлено закономірності формування флористичних угруповань видів бур'янів в залежності від поєднання способів та глибини рихлення ґрунту, рівнів удобрення та плодозміни.

Високу конкурентоспроможність мають зернові культури, особливо озимі. Пшениця озима на високих агрофонах має високу конкурентоздатність по відношенню до бур’янів. Кукурудза має низьку конкурентоздатність по відношенню до бур’янів на початку росту.

За вирощування пшениці озимої з застосуванням гербіцидів загальні витрати становлять 9450 грн., прибуток за урожаю 5,8 т/га 7950 грн, рентабельність 84,1 %, собівартість 1890 грн./т.

Заходи контролю за шкідливою дією бур'янів в короткоротаційних сівозмінах Лісостепу

2015

Приділено увагу агротехнічним заходам контролю, впливу сівозмінного фактору.

Застосування інтенсивних технологій вирощування пшениці озимої за оптимальної густоти та стеблостою, високу агрофони, правильне чергування культур в сівозміні забезпечують контроль бурянів.

Застосування правильного чергування культур в сівозміні знижує забуряненість і підвищує врожайність пшениці на 0,2-0,5 грн./га.

При застосуванні грунтозахисної системи обробітку у комплексі з напівпаровим затрати на гербіциди знижуються на 10-15 %.

Рекомендації по захисту зернових культур в короткоротаційних сівозмінах від шкідливих організмів на основі удосконалених елементів контролю за їх чисельністю в умовах Лівобережного лісостепу України

2015

Удосконалена система екологічно безпечних технологій захисту озимої пшениці для поліпшення фітосанітарного стану агроценозів та одержання екологічно чистої продукції рослинництва.

Забезпечує зниження застосування засобів захисту рослин на 25-30%, проти існуючої. Забезпечує підвищення врожайності на 15-20%, рентабельності - на 20-25%, зменшення витрат - на 10-12%.

Урожайність – 5,8 т/га. Відсоток ураження: борошниста роса - 9,5%, септоріоз - 16,7%, бура листова іржа - 6,1%. Прибуток - 1320 грн., рентабельність - 66%, собівартість 1 т - 8 грн.

Система захисту зернових та зернобобових культур в сівозмінах

2016

Складові технології: сівозміна горох-пшениця озима - соняшник – кукурудза-ячмінь; основний обробіток; система удобрення.

Урожайність:
горох – 2,8 т/га,
озима пшениця – 6,0 т/га,
кукурудза – 9,5 т/га, ячмінь – 3,5 т/га, соняшник -3,0 т/га.

Економічна ефективність: прибуток 17100 грн./ га, рентабельність - 168 %,
витрати - 10200 грн./га, пальне - 72 л/га.

Система адаптивних заходів реалізації продуктивного потенціалу нових сортів озимих пшениці та ячменю південного лісостепового екотипу за різних способів основного обробітку грунту, системи удобрення, захисту в сівозмінах різного типу

2016

Розроблено систему адаптивних заходів реалізації продуктивного потенціалу нових сортів озимих пшениці та ячменю південного лісостепового екотипу за різних способів основного обробітку грунту, системи удобрення, захисту в сівозмінах різного типу.

Зниження витрат пального.

Рентабельноість 127,6 - 131,7%.

Технологічна ефективність короткоротаційних сівозмін з врахуванням конкурентоспроможності с-г культур в контролюванні забур’яненості посівів короткоротаційних сівозмін

2016

Складові технології: сівозміна горох - озима пшениця – ячмінь – соняшник– кукурудза; основний обробіток; система удобрення.

Урожайність:
горох – 2,8 т/га , озима пшениця – 6,0 т/га, кукурудза – 9,5 т/га,
ячмінь – 3,5 т/га, соняшник – 3,0 т/га.

Економічна ефек-тивність: прибуток
14 400 грн./га, рентабельність 161 %, витрати - 8946 грн./га, пальне - 86 л/га

Екологічно орієнтована технологія захисту кукурудзи на основі удосконалення елементів і методів контролю за чисельністю шкідливих організмів в умовах лівобережного Лісостепу Укр.

2017

Складові технології: сівозміна горох – пшениця озима – соняшник – кукурудза – кукурудза;

основний обробіток; система удобрення.

Урожайність:

8,1 т/га

Економічна ефективність: прибуток – 19450 грн./га, рентабельність – 139,3 %. Витрати - 14588 грн./га, пальне - 80 л/га

 

  

За додатковою інформацією звертатися за адресою:

ЧЕРКАСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА

ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

20731, Черкаська область, Смілянський район,

с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 13

Тел.. (04733) 2-99-10

Факс (04733) 4-43-43

E-mail: smilachiapv@ukr.net